Pravidla

Protože nechceme aby na serveru nepanovala anarchie, máme zde jednoduchá pravidla. Ae pozor, při jejich nedodržení tě trest nemine

 1. Hráč má povinnost respektovat rozhodnutí a pokyny Admin teamu (AT).

 2. Zákaz externích programů, které zvýhodňují hráče ve hře. (x-ray, fly, atd). Výjimkou je minimapa a optifine.

 3. Je zakázáno mít jakkoliv nevhodný, urážlivý, rasistický nick.

 4. Zákaz používání vulgarismů, nebo sexuálních narážek.

 5. Přísný zákaz jakéhokoliv slovního napadání ostatních hráčů a členů AT.

 6. Je zakázáno žádat o věci, které by zvýhodnili daného hráče. (fly, creative, enchanty, atd…)

 7. Přísný zákaz ničení a jakéhokoliv griefování cizích staveb a objektů.

 8. Je zakázáno ničit hlavní ostrov v Endu.

 9. Prosazování nacismu, rasismu, fašismu, komunismu, antisemitismu, anebo různých společensky nepřijatelných náboženství, je zakázané.

 10. Spamování v chatu je zakázáno.

 11. Hráč, který se setká s chybou, nebo bugem ve hře/serveru, je povinen ji nahlásit. Jejich využívání je zakázáno.

 12. Je zakázáno zpomalovat server velkými třídičkami, velkými automatickými farmami na moby a nebo chováním velkého množství zvířat atd.

 13. Je zakázáno stavět farmy v Endu.

 14. Narušování a poškozování krajiny nesmyslnými stavbami, plošinami a sloupy je zakázáno, totéž platí u staveb, které propagují společensky nepřijatelné ideologie. (Nacismus, Komunismus, atd…)

 15. Server neručí za věci, které se ztratí při teleportaci na jiného hráče, pokud nebyl důvod teleportace obchod.

 16. Je zakázáno zabíjet hráče z důvodu získání jejich věcí (Toto neplatí v PVP aréně).

 17. Server není povinen vrátit věci při smrti hráče. Vrácení věcí je možné pouze v případě griefingu.

 18. Hráč nesmí omezovat prostor ostatních hrajících, proto musí stavět minimálně 300 bloků ve všech směrech od nejbližšího hráče. Pokud to nebude učiněno, postavený objekt bude smazán.

 19. Hráč, nesmí bez povolení nastavit lokaci „home“ u jiného hráče.

 20. Každý hrající má povinnost nahlásit hráče, který nedodržuje pravidla.

 21. Je přísně zakázáno nabádat jiné hráče k porušování pravidel.