Pravidla


Pravidla jsou velice důležitá pro klidně hraní. Pokud je však porušíš trest tě nemine.

 1. Hráč má povinnost respektovat rozhodnutí a pokyny členů A-teamu!
 2. Zákaz používání externích programů, „hack“ clientů , resource a texturepacků, které jakkoli zvýhodňují hráče ve hře. (Např. x-ray, fly aj.)! Vyjímkou jsou minimapa a optifine.
 3. Je zakázáno jakkoliv urážet, narážet, zmiňovat, stavět či jinými způsoby vyjadřovat, propagovat a podporovat, rasismus, genocidu, válečné zločiny a jakékoliv protiprávní jednání v rámci zákonů České a Slovenské republiky!
 4. Je zakázáno v chatu užívat vulgarismů, nevhodných slov a výrazů či sexuálních narážek!
 5. Je zakázáno jakkoli slovně napadat, urážet či jinak útočit na ostatní hráče a členy A-teamu!
 6. Je zakázáno jakkoli žádat o věci či jiné výhody členy A-teamu ( tj. fly, creative, OP aj.)!
 7. Griefing, to znamená, ničení, stavba a jiné narušování staveb cizích hráčů bez povolení je přísně zakázán!
 8. Je zakázáno jakkoliv ničit hlavní ostrov v endu!
 9. Absolutní zákaz stavby, pojmenovávání, zmiňování v chatu, nebo jakékoliv vyobrazování jakýmikoliv prostředky totalitní ideologie, jejich zastupitele, zastánce atp., zejména fašismu, nacismu a komunismu! Vyjímkou je pouze informativní styl diskuze v chatu.
 10. Spam v chatu nebo v soukromých zprávách je zakázáno!
 11. Je zakázáno využívat veškerých bugů! Hráč je povinen takový bug bezodkladně nahlásit členovi A-teamu!
 12. Je zakázáno jakkoliv zpomalovat server pomocí nadměrného chovu zvířat, stavbou tkzv. „Lag Machines“, opakovacími obvody, létajícími stroji, podpalování lesů, přehnaně velkými farmami atd.! Třídičky jsou omezené na 3 třídící členy na chunk!
 13. Je zakázáno stavět jakékoliv farmy v endu!
 14. Je zakázáno narušovat ráz krajiny nesmyslnými stavbami, tj. sloupy, plošiny, létajícími stromy a jakékoliv jiné narušení!
 15. Server neručí za ztracené věci vlivem teleportace na jiného hráče, chybou hráče, lagem hry na straně clienta či výpadkem připojení daného hráče. Vyjímkou je chyba na straně serveru či při ztrátě při teleportaci za cílem obchodu!
 16. Je zakázáno zabíjet hráče v zájmu získání jejich věcí. Toto neplatí pouze v PvP aréně!
 17. Každý hráč má nárok na plochu 300×300 blocků kolem jeho domu. Toto pásmo nesmí jiný hráč bez povolení narušit! Takovou stavbu je oprávněn odstranit pouze člen A-teamu!
 18. Hráč si nesmí bez povolení majitele objektu / pozemku nastavit lokaci „home“ na daném území!
 19. Každý hráč má povinnost nahlásit hráče porušujícího pravidla!
 20. Nabádání jiných hráčů k porušování pravidel je zakázáno!
 21. Je zakázáno propagovat jiné servery (minecraft, discord, teamspeak atd.) v jakékoliv formě!
 22. Je zakázáno jakkoliv obcházet ban!
 23. Je zakázáno propagovat, lákat, nebo se jiným způsobem vyjadřovat v obecném chatu v souvislosti s výhernímy automaty, jinými hazardními hry a jim podobné.
 24. Je zakázáno propagovat výherní automaty, jiné hazardní hry a jim podobné v soukromých zprávách bez souhlasu příjemce, včetně hromadných soukromých zpráv.
 25. Je zakázána stavba nových výherních automatů, hazardních her a jim podobných od 22.1.2021 00:00 Středoevropského času.
  1. Automaty, které započali stavbu před tímto datumem, aniž by byly dokončené v plném rozsahu, budou považovány jako automaty postavené v rozporu s pravidly.
 26. Úprava stávajících automatů je možná jen v případě opravy, přesunu automatu jen v okruhu 100 blocků od jeho původní pozice, nebo úpravy výher v počtu odpovídajícím před vstupu těchto pravidel v platnost.

Pravidla serveru jsou platná pro všechny hráče, včetně hráčů, kteří přispěli na chod serveru zakoupením sponzora, nebo jiných služeb. V případě porušení pravidel, hrozí trest dle uvážení Administrátora, supporta, nebo jiného člena Admin teamu. V případě zabanování, nebo jiného trestu, nemáte nárok na vrácení pe peněz z vašich příspěvků! S připojením na server mc.mcjabko.cz souhlasíš s těmito pravidly!