Pravidla

Pravidla jsou velice důležitá pro klidné hraní. Pokud je však porušíš trest tě nemine.

Jelikož chceme na našem serveru udržovat férovou a příjemnou hru všem hráčům, je důležité dodržovat pravidla!

 1. Je nepřípustné cílené zpomalovat, či jinak ovlivňovat chod infrastruktury serveru.
 2. Griefing, to znamená, ničení, staveb a jiné narušování staveb cizích hráčů bez povolení je přísně zakázán!
 3. Je zakázáno, jakkoliv urážet, narážet, zmiňovat, stavět či jinými způsoby vyjadřovat, propagovat a podporovat, rasismus, genocidu, válečné zločiny a jakékoliv protiprávní jednání v rámci zákonů České a Slovenské republiky.
 4. Každý hráč ručí za zabezpečení svého uživatelského účtu!
 5. Je zakázáno jakkoliv obcházet ban!
 6. Jakýkoliv pokyn člena Admin teamu (Majitel, Vedení, Hlavní Support, Support či Zkušební Support), musí být bezodkladně uposlechnut!
 7. Admin team má právo, jakkoliv potrestat či omezit jakéhokoliv uživatele i v případě neporušení specifického pravidla, pokud jedná v zájmu zachování bezpečnosti, férovosti či klidného pobytu ostatních uživatelů na serveru.
 8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem podvádět/získávat výhody nad ostatními hráči.
 9. Použití jakéhokoliv dupe glitche, hack clienta, zvýhodňujícího texture packu, a další modifikací (může být trestáno banem)
 10. Je zakázáno v chatu užívat vulgarismů, nevhodných slov a výrazů či sexuálních narážek!Výjimka platí od 22:00 do 4:00, avšak pouze v přiměřené míře a v součásti konverzace!
 11. Je zakázáno jakkoli slovně napadat, urážet či jinak útočit na ostatní hráče!
 12. Je zakázáno jakkoli žádat o věci či jiné výhody členy A-teamu ( tj. fly, creative, OP aj.)!
 13. Spam v chatu nebo v soukromých zprávách je zakázán!
 14. Je zakázáno využívat veškerých bugů hry! Hráč je povinen takový bug bezodkladně nahlásit členovi A-teamu!
 15. Server neručí za ztracené věci vlivem teleportace na jiného hráče, chybou hráče, lagem hry na straně hráče či výpadkem připojení daného hráče.
 16. Každý hráč má povinnost nahlásit hráče porušujícího pravidla!
 17. Nabádání jiných hráčů k porušování pravidel je zakázáno!
 18. Je zakázáno jakkoli propagovat, tvořit reklamu, nabádat a doporučovat jiné minecraft servery, discord servery, nebo jakékoliv jiné produkty prostřednictvím serveru!
 19. Admin Team má právo hráči, který byl zabanován za zneužívání bugů hry, podvádění (jakýmikoliv způsobem) a griefing, vymazat inventář a zabavit veškerý majtek.
 20. Je zakázáno jakkoliv ničit hlavní ostrov v endu!
 21. Je zakázáno stavět jakékoliv farmy v endu!
 22. Je zakázáno narušovat ráz krajiny nesmyslnými stavbami, tj. sloupy, plošinami, létajícími stromy a jakékoliv jiné narušování!
 23. Je zakázáno zabíjet hráče v zájmu získání jejich věcí. Toto neplatí pouze v PvP aréně!
 24. Každý hráč má nárok na plochu 300×300 blocků kolem jeho domu. Toto pásmo nesmí jiný hráč bez povolení narušit!
 25. Za ztracené věci na bojišti Admin team neručí a hráči si je nejsou povinni vracet.
 26. Je zakázán tzv. combat logging. To je odpojování se ze serveru uprostřed probíhajícího boje!

Pravidla serveru jsou platná pro všechny hráče, včetně hráčů, kteří přispěli na chod serveru zakoupením sponzora, nebo jiných služeb. V případě porušení pravidel, hrozí trest dle uvážení Administrátora, supporta, nebo jiného člena Admin teamu. V případě zabanování, nebo jiného trestu, nemáte nárok na vrácení peněz z vašich příspěvků! S připojením na server mc.mcjabko.cz souhlasíš s těmito pravidly!